PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform proiectului de Lege nr. 677/2001, privind prelucrarea datelor cu caracter personal (orice data ce ajută la identificarea unei personae) şi libera circulaţie a acestora, modificată şi completată, JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, numit opertator de date, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre Dumneavoastră.

Scopul pentru care se colectează datele Dumneavoastră sunt:

  • facturarea clienţilor (cumpărătorilor) pentru produsul/produsele achiziţionate de pe stelianjuganu.ro;
  • informarea utilizatorilor/clienţilor privind evoluţia şi starea comenzilor plasate pe stelianjuganu.ro;
  • expedierea comenzilor către Dumneavoastră, datele pe care le veţi furniza vor fi folosite pentru a vă fi livrate comenzile realizate pe stelianjuganu.ro;

Cine mai foloseşte datele Dumneavoastră?

Pentru o colaborare cât mai eficientă, datele Dumneavoastră vor fi folosite doar de JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, clausweb.ro (firmă ce asigură hostingul platformei de pe care aţi achiziţionat produsele), euplatesc.ro (procesatorul de plăţi) şi firma de curierat (Urgent Carcus, Fan Courier), cu ajutorul căreia vor fi livrate comenzile către Dumneavoastră.

Ce date ale Dumneavoastră vor fi prelucrate

Datele dumneavoastră ce vor fi prelucrate pe/prin stelianjuganu.ro sunt:

  • pentru rubrica newsletter: doar adresa de e-mail, pentru persoanele ce doresc să primească informaţii despre produsele comercializate pe stelianjuganu.ro sau informaţii privind acţiunile caritabile, umanitare, în care este implicat proprietarul site-ului mai sus amintit;
  • pentru plata produsului/produselor, operaţiune ce va fi efectuată prin procesatorul de plăţi euplătesc.ro: serie card, data expirării cardului şi deţinătorul cardului;
  • pentru facturare: nume şi prenume client, adresa de facturare, adresa de livrare a comenzii, număr de telefon,  adresă de e-mail (ne va fi utilă pentru a vă ţine la curent despre produsul/produsele achiziţionate de pe stelianjuganu.ro);
  • pentru curierat: nume şi prenumele cumpărătorului, adresa de livrare a comenzii, număr de telefon pentru contactare la livrarea comenzii, numele şi prenumele persoanei de contact pentru livrarea comenzii.

Informaţiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate şi către Parchet, Politie, Instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în baza şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.

 

Prin citirea prezentelor Termene şi Condiţii aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încalcare a drepturilor Dumneavoastră garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora. Totodată, aveţi dreptul de a vă opune prelucrării datelor Dumneavoastră personale şi de a solicita ştergerea totală sau parţială a acestora.

Drepturile Dumneavoastră în calitate de furnizor de date:

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa de e-mail office at stelianjuganu.ro,  vă puteţi exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
– o dată pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu prelucrate;
– să interveniti asupra datelor transmise;
– să vă opuneţi prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particular;
– să solicitaţi ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute de lege.

Astfel, JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ poate notifica utilizatorii/clienţii privind ofertele curente prin newsletterul săptămânal sau ori decâte ori este nevoie, şi poate trimite mesaje speciale.

Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email pe site-ul stelianjuganu.ro poate opta pentru ştergerea acesteia din baza de date.

Informaţiile pe care le furnizaţi vor fi utilizate în scopul pentru care le-aţi furnizat, pentru a administra, a sprijini şi a evalua serviciile noastre şi a preîntâmpina încălcarea securităţii, a legii şi a termenilor noştri contractuali.

JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ NU va folosi niciodată în alte scopuri datele furnizate de Dumneavoastră, decât cele menţionate mai sus!

JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ NU va trimite niciodată mesaje nesolicitate (SPAM-uri) către Dumneavoastră!

JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ NU va pune în comerţ niciodată datele furnizate de Dumneavoastră!