TERMENI ŞI CONDIŢII

Site-ul stelianjuganu.ro, denumit în continuare stelianjuganu.ro, este deţinut şi administrat de JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, având următoarele date de identificare: Cod Unic de Identificare 38018994înregistrată la Registrul Comertului cu nr. F12/979/2017, cu sediul în Str.  Stejarului, nr. 43/12, Com. Floreşti, Jud. Cluj.

Navigarea pe site-ul stelianjunu.ro urmată de Comandă echivalează cu citirea, înţelegerea şi acceptarea termenilor de mai jos de către orice Client.

stelianjuganu.ro îşi rezervă dreptul de a schimba şi actualiza în orice moment conţinutul acestui site, precum şi Termenii şi condiţiile de folosire, fără nici un fel de notificare prealabilă.

În caz de divergenţă sau neînţelegeri între stelianjuganu.ro şi Client, se vor aplica Termenii şi condiţiile valabile la momentul Comenzii.

1. Definiţii

Utilizator – orice persoană care vizitează site-ul stelianjuganu.ro.

Client – persoană fizică / persoană juridică ce efectuează o Comandă.

Produse şi Servicii – orice produs sau serviciu menţionat în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzator, Clientului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Client prin care Clientul îşi exprimă intenţia de a achiziţiona anumite Produse şi Servicii şi să facă plata acestora.

Vânzător – JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ, având urmatoarele date de identificare: Cod Unic de Identificare 38018994, înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. F12/979/2017, cu sediul în Str.  Stejarului, nr. 43/12, Com. Floreşti, Jud. Cluj.

Contract – o Comandă confirmată de către Vânzător, prin care Vânzătorul este de acord să vândă şi să livreze Produsele şi Serviciile iar Clientul este de acord să achiziţioneze, să primească şi să facă plata acestor Produse şi Servicii.

2. Drepturile de proprietate Intelectuală

Conţinutul site-ului stelianjuganu.ro: imagini, texte, elemente de grafică web, scripturi, drepturi de proiectare, drepturi de model, patente, mărci înregistrate, este integral proprietatea JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industrială. Folosirea fără acordul        JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepseşte conform legislaţiei în vigoare. 

JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ poate oferi Utilizatorului/Clientului, printr-un acord, dreptul de a utiliza sub o formă descrisă, un anumit conţinut al site-ului. Acest acord se aplică strict pentru conţinutul/conţinuturile definite, pe o perioadă stabilită în acord şi doar pentru persoana/persoanele cărora li s-a permis utilizarea acestor conţinuturi, fără a putea utiliza alte conţinuturi ale site-ului stelianjuganu.ro.

Utilizarea pe stelianjuganu.ro a oricărui nume de marcă înregistrată nu constituie reclamă pentru compania respectivă. stelianjuganu.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nu poate fi învinuită pentru pagubele apărute prin folosirea conţinutului site-ului.

3. Exonerarea de răspundere

JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ nu garantează că site-ul, serverele pe care este găzduit, sau e-mailurile trimise de la stelianjuganu.ro sunt fără viruşi sau alte componente informatice cu caracter potenţial dăunător, că nu conţine erori, omisiuni, defecţiuni, întârzieri sau întreruperi în operare sau transmitere, căderi de linie sau orice alţi factori similari. Utilizatorul foloseşte site-ul pe riscul propriu, stelianjuganu.ro fiind liber de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea site-ului sau ca urmare a utilizării informaţiilor de pe site. JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor de pe site.

stelianjuganu.ro îşi rezervă dreptul de a alege publicaţiile ce vor fi comercializate pe platforma de faţă.

Orice link-uri către alte site-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilităţi sporite a informaţiilor, iar stelianjuganu.ro nu îşi asumă nici o responsabilitate sau răspundere pentru conţinutul acestor site-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin aceste platforme.

4. Limita accesului la site

Utilizatorii site-ului stelianjuganu.ro pot face comentarii şi orice alte comunicări, pot să transmită sugestii, întrebări sau informaţii, dacă limbajul acestora este civilizat, iar conţinutul comunicărilor nu este ilegal, obscen, ameninţător, defăimător, nu tulbură în nici un fel viaţa privată a altor persoane, nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală, nu conţine viruşi, nu serveşte unor campanii de promovare care nu au legătură cu platforma stelianjuganu.ro, nu sunt e-mailuri în masă ori orice altă formă de spam. Persoanele care vor utiliza o adresă falsă de e-mail ori vor transmite mesaje electronice sau orice alte comunicări în numele unei alte persoane fizice sau juridice ori în numele oricărei alte entităţi vor fi raportate organelor abilitate. stelianjuganu.ro nu îşi asumă responsabilitatea şi nici nu va putea fi obligată la nici un fel de despăgubiri pentru orice fel de daune produse de astfel de comunicări.

În cazul trimiterii sau afişării unor materiale/documente care implică texte, replici, recenzii etc, formulate de Utilizatori, se consideră că respectivul Utilizator garantează originalitatea lor şi acordă elefant.ro şi afiliaţilor/asociaţilor săi dreptul neexclusiv, nelimitat, gratuit, irevocabil şi retransmisibil de a folosi, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, crea opere derivate, precum şi dreptul de a distribui, de a prezenta aceste conţinuturi oriunde în lume, prin orice mijloace. Utilizatorul garantează că are toate drepturile asupra conţinutului pe care îl afişează sau îl transmite pe site, prin orice modalitate, astfel încât, prin folosirea acestui conţinut, să nu cauzeze prejudicii niciunei terţe entităţi fizice sau juridice.

5. Preţul

Toate preţurile aferente produselor şi serviciilor comercializate prin intermediul site-ului stelianjuganu.ro sunt exprimate în RON şi nu conţin T.V.A; JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ nu este plătitoare de TVA.

6. Facturare – plăţi

Preţul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzatorul va emite către Client o factură pentru Produsele şi Serviciile livrate, obligaţia Clientului fiind să furnizeze toate informaţiile necesare emiterii facturii conform cu legislaţia în vigoare; plata se poate face online (card bancar). 

7. Produsele digitale (ebooks)

Produsele digitale se transmit doar în format electronic (pe adresa de e-mail specificată în Comandă), deci nu se prezintă sub forma unor produse fizice, care să fie livrate Clientului. Plata pentru cărţile digitale se face exclusiv online (card bancar), plata ramburs nefiind posibilă. Dupa achiziţionare, produsele digitale vor fi listate şi în contul Clientului.

Este obligaţia şi responsabilitatea Clientului să verifice informaţiile de compatibilitate şi instrucţiunile disponibile pe site şi să se asigure, înainte de achiziţionare că produsele digitale pe care intenţionează să le cumpere sunt compatibile cu dispozitivele pe care intenţionează să le utilizeze.

În măsura în care Clientul a primit un link de download valid, în conformitate cu Comanda plasată pe site, se va considera că serviciul pe care stelianjuganu.ro s-a obligat să îl presteze a fost îndeplinit şi acceptat de Client. Linkurile de download oferite Clientului nu pot fi retrase odată ce au fost trimise, iar, în măsura în care sunt funcţionale în condiţiile şi pentru dispozitivele specificate pe site, se va considera că stelianjuganu.ro şi-a îndeplinit toate obligaţiile faţă de Client. În aceste situaţii nu este posibilă returnarea contravalorii acestor servicii.

În situaţia în care Clientul achiziţionează un produs digital care nu este compatibil cu dispozitivul şi/sau această incompatibilitate este specificată în mod public pe site, nu va fi posibilă returnarea contravalorii produselor atâta timp cât Clientului i s-a livrat un link de download valid care funcţionează în condiţiile specificate pe site.

8. Prelucrarea datelor cu caracter personal

JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ este în curs de înregistrare în Registrul Operatorilor de Date cu Caracter Personal. 

Categoriile de date personale prelucrate sunt: numele si prenumele, sexul, data şi locul naşterii, datele din actele de stare civilă, telefon/fax, adresă (domiciliu/reşedinţă), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţie economico-financiară, date privind bunurile deţinute, bişnuinte/preferinţe/comportament, imagine, voce, date de geolocalizare/date de trafic.

Datele colectate cu privire la newslettere şi alerte sunt confidenţiale, stelianjuganu.ro va putea selecta Utilizatorii cărora le va trimite newslettere şi alerte.

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, platforma stelianjuganu.ro are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele personale furnizate de Utilizatori. 

Scopul colectarii datelor cu caracter personal este: gestiune economico-financiara, reclama, marketing, publicitate, statistica, servicii de comunicatii electronice, informarea Clientilor privind situatia contului lor de pe elefant.ro, informarea Clientilor privind evolutia si starea Comenzilor.

Completarea de către Utilizatori a formularelor pe site echivalează cu acceptarea necondiţionată ca aceste date să fie incluse în baza de date a platformei stelianjuganu.ro şi cu utilizarea şi prelucrarea de către stelianjuganu.ro, afiliaţii şi colaboratorii acestora pentru desfăşurarea activităţilor enumerate mai sus, inclusiv, dar nelimitându-se la furnizori de servicii de marketing, curierat, servicii de plată / bancare.

Clienţilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale. Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal. Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, înaintata către sediul JUGANU NICOLAE-STELIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ.

Refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea onorării Comenzilor.

IMPORTANT: Datele cardului de plată al Clientului/ Utilizatorului/ Cumpărătorului NU vor fi accesibile şi nici nu vor fi stocate de către stelianjuganu.ro, ci doar de către instituţia de autorizare a Tranzacţiei sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, despre a cărei entitate Clientul/ Utilizatorul/ Cumparatorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

3D Secure înseamnă o nouă abordare globală a autentificării cumpărătorilor şi vânzărilor în tranzacţii sigure pe Internet. Această măsură de siguranţă presupune redirecţionarea utilizatorului în momentul efectuării plăţii pe o pagină securizată unde înregistrarea fiecărui deţinător de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacţie online. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic si Electron) şi MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV/CV2).

Lorem ipsum dolor sit ametcon sectetur adipisicing elit, sed doiusmod tempor incidilabore et dolore magna aliqua. Ut enim ad mini veniam, quis nostrud

EVELYN SNYDER

Creative Heads Inc.

Lorem ipsum dolor sit ametcon sectetur adipisicing elit, sed doiusmod tempor incidilabore et dolore magna aliqua. Ut enim ad mini veniam, quis nostrud

STEVEN BEALS

Creative Heads Inc.

Lorem ipsum dolor sit ametcon sectetur adipisicing elit, sed doiusmod tempor incidilabore et dolore magna aliqua. Ut enim ad mini veniam, quis nostrud

Ava Robinson

Creative Heads Inc.